|| - |  Lásenice | 19.7.2013

Zpracování nového ÚP Lásenice, nyní v etapě zpracovaného návrhu podle § 50 stavebního zákona.

Seznam připojených souborů:

 zoom icon save icon  LÁSENICE_01.png  

 zoom icon save icon  LÁSENICE_02.png  

 zoom icon save icon  LÁSENICE_03.png  

 zoom icon save icon  LÁSENICE_04.png  

 zoom icon save icon  LÁSENICE_05.png  

 zoom icon save icon  LÁSENICE_06.png  

 zoom icon save icon  LÁSENICE_07.png  

|| - |  Kubova Huť | 19.7.2013

Zpracování nového ÚP Kubovi Hutě, nyní v etapě schváleného zadání a rozpracované dokumentace návrhu. K dispozici jsou zpracované výkresy v rámci doplňující průzkumů a rozborů a dále pracovní verze návrhových výkresů.

Seznam připojených souborů:

      save icon  01_VÝROK.pdf   Textová část - výrok

      save icon  02_ODŮVODNĚNÍ.pdf   Textová část - odůvodnění

 zoom icon save icon  KUBOVA_HUT_N_01.png   Výkres základního členění území

 zoom icon save icon  KUBOVA_HUT_N_02A.png   Hlavní výkres

 zoom icon save icon  KUBOVA_HUT_N_03.png   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 zoom icon save icon  KUBOVA_HUT_N_04A.png   Koordinační výkres

 zoom icon save icon  KUBOVA_HUT_N_05.png   Výkres širších vztahů

 zoom icon save icon  KUBOVA_HUT_N_06.png   Výkres záborů ZPF a PUPFL

 zoom icon save icon  PR_KUBOVA_HUT_1.png   Výkres druhů pozemků dle KN

 zoom icon save icon  PR_KUBOVA_HUT_2.png   Výkres hodnot

 zoom icon save icon  PR_KUBOVA_HUT_3.png   Výkres limitů

 zoom icon save icon  PR_KUBOVA_HUT_4.png   Problémový výkres

 zoom icon save icon  PR_KUBOVA_HUT_5.png   Výkres záměrů na změny využití území

|| - |  Václavice | 19.7.0013

Zpracování a pořízení změny č. 3. Nyní dokončeno, změna nabyla účinnosti dne 6. 12. 2014. Kompletní dokumentace k dispozici pod textem.
______________

Pořizování nového územního plánu, zpracovatel Design M.A.A.T., s.r.o., zodpovědný projektant Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, nyní v etapě společného projednání návrhu dle ust. § 50 stavebního zákona.

Seznam připojených souborů:

      save icon  VÁCLAVICE_ZMĚNA_Č._3.pdf  

 zoom icon save icon  Václavice_změna_3_01.png  

 zoom icon save icon  Václavice_změna_3_02.png  

 zoom icon save icon  Václavice_změna_3_03.png  

 zoom icon save icon  Václavice_změna_3_04.png  

 zoom icon save icon  Václavice_změna_3_05.png  

 zoom icon save icon  Václavice_změna_3_05a.png  

 zoom icon save icon  Václavice_změna_3_06.png  

|| - |  Loučná pod Klínovcem | 19.7.2013

Pořizování nového ÚP včetně kompletního vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, návrhu podstatného rozšíření lyžařského areálu Klínovec, složitá, ale krásná práce.

Seznam připojených souborů:
|| - |  Olešná | 19.7.2013

Změna č. 2 ÚP Olešné, kompletní zpracování a pořízení změny "na klíč", hotovo, vydáno.

Seznam připojených souborů:

      save icon  NÁVRH_OLEŠNÁ_ZMĚNA_Č._2_TEXT.pdf  

      save icon  NÁVRH_OLEŠNÁ_ZMĚNA_Č._2_VÝKRES_1.pdf  

      save icon  NÁVRH_OLEŠNÁ_ZMĚNA_Č._2_VÝKRES_2.pdf  

      save icon  NÁVRH_OLEŠNÁ_ZMĚNA_Č._2_VÝKRES_3.pdf  

      save icon  NÁVRH_OLEŠNÁ_ZMĚNA_Č._2_VÝKRES_4.pdf  

      save icon  NÁVRH_OLEŠNÁ_ZMĚNA_Č._2_VÝKRES_5.pdf  

      save icon  NÁVRH_OLEŠNÁ_ZMĚNA_Č._2_VÝKRES_6.pdf  

      save icon  NÁVRH_OLEŠNÁ_ZMĚNA_Č._2_VÝKRES_7.pdf  

|| - |  Topělec | 20.8.2013

Zpracování a pořízení územní studie pro pěkných pár rodinných domů.

Seznam připojených souborů:

      save icon  00_ÚS_TOPĚLEC-TEXTOVÁ_ČÁST.pdf   Textová část

 zoom icon save icon  01_TOPELEC_SIRSI_VAZBY.png   Výkres širších vazeb

 zoom icon save icon  02_TOPELEC_FUNKČNÍ_PLOCHY.png   Výkres funkčního využití ploch

 zoom icon save icon  03_TOPELEC_DI_A_TI.png   Výkres dopravní a technické infrastruktury

 zoom icon save icon  04_TOPELEC_URBANISTIKA.png   Výkres urbanistické koncepce

|| - |  Hněvkov | 5.2.2013

Zpracování územní studie pro cca 30 rodinných domů, 10 chat v nové chatové lokalitě a ploch výrobních na kraji Blatné směrem na Písek po pravé straně silnice I/20.

Seznam připojených souborů:

 zoom icon save icon  01_HNĚVKOV_SITUACE_ŠIRŠÍCH_VZTAHŮ.png   Situace širších vazeb

 zoom icon save icon  02_HNĚVKOV_URBANISTICKÝ_NÁVRH.png   Návrh urbanistické koncepce

 zoom icon save icon  03_HNĚVKOV_VÝKRES_DOPRAVNÍ_INFRASTRUKTURY.png   Řešení dopravy

 zoom icon save icon  04_HNĚVKOV_VÝKRES_TECHNICKÉ_INFRASTRUKTURY.png   Řešení vody, kanalizace, plynu, elektřiny

 zoom icon save icon  05_HNĚVKOV_ZÁKRES_VLASTNICKÝCH_VZTAHŮ_K_POZEMKŮM.png   Vlastnické vztahy k pozemkům

|| - |  Čížová | 18.10.2013

Nový územní plán Čížové

Seznam připojených souborů:

 zoom icon save icon  01_PR_CIZOVA_VYKRES_HODNOT.png   Výkres hodnot v území

 zoom icon save icon  02_PR_CIZOVA_VYKRES_LIMITU.png   Výkres limitů využití území

 zoom icon save icon  03_PR_CIZOVA_VYKRES_ZAMERU.png   Výkres záměrů na změny v území

 zoom icon save icon  04_PR_CIZOVA_PROBLEMOVY_VYKRES.png   Problémový výkres

|| - |  Dráchov | 8.11.2013

Kompletní pořízení změny č. 1 Dráchov, projektant Ateliér M.A.A.T., Ing. arch. Martin Jirovský, Tábor

Seznam připojených souborů:
|| - |  Černá v Pošumaví | 11.5.0014

V Černé v Pošumaví pořizuji nový územní plán (projektantem je Ing. arch. Jaroslav Daněk z Českých Budějovic) a dále územní studii "Černá v Pošumaví - alternativní trasa ŠED", kterou jako zodpovědný projektant kreslí Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA. z Tábora. Její pracovní, zdůrazňuji, PRACOVNÍ, podobu si můžete stáhnout dole pod textem.

Seznam připojených souborů:

      save icon  00_ÚZEMNÍ_STUDIE_ŠED_ČERNÁ_V_POŠUMAVÍ.pdf   Textová část

      save icon  01_VÝKRES_ŠIRŠÍCH_VAZEB.pdf  

      save icon  02_VÝKRES_FUNKČNÍHO_VYUŽITÍ_PLOCH.pdf  

      save icon  03_PODROBNÁ_SITUACE.pdf  

      save icon  04_VÝKRES_DOPRAVNÍ_A_TECHNICKÉ_INFRASTRUKTURY.pdf  

      save icon  05_MAJETKOVÉ_VZTAHY.pdf  

      save icon  Zadání_ÚS_ŠED.pdf   Schválené zadání územní studie

|| - |  Lnáře | 11.5.0014

Ve Lnářích pořizuji a zároveň i zpracovávám změnu č. 1 ÚP. Původní ÚP nakreslila Ing. arch. Ťukalová z ČB a je to moc hezká práce, vizuálně i obsahem. Zadání je dole ke stažení.

Seznam připojených souborů:

      save icon  ZADÁNÍ_změny_č._1_LNÁŘE_návrh.pdf   Návrh zadání změny č. 1

|| - |  Dolní Třebonín | 11.5.0014

V Dolním Třeboníně pořizuji a zároveň i zpracovávám změnu č. 2 ÚP. Zadání je dole ke stažení. Zpracování návrhu zadání a rozhodnutí o pořízení změny předcházelo zpracování a schválení zprávy o uplatňování územního plánu za minulé období - zpráva je také dole ke stažení.

Seznam připojených souborů:

      save icon  ZADÁNÍ_ZMĚNY_Č._2_ÚP_DOLNÍ_TŘEBONÍN_19042014.pdf  

      save icon  Zpráva_o_uplatňování_ÚP_DOLNÍ_TŘEBONÍN-final.pdf  

|| - |  Přední Výtoň | 11.5.0014

Zde, v Přední Výtoni, pořizuji změnu č. 1 ÚP. Projektantkou, stejně jako u měněného územního plánu, je arch. Ťukalová z Českých Budějovic. K dispozici ke stažení je zastupiteli schválené zadání změny.

Seznam připojených souborů:

      save icon  ZADÁNÍ_ZMĚNA_Č._3_PŘEDNÍ_VÝTOŇ_FINAL.pdf  

|| - |  Lipno nad Vltavou | 11.5.0014

Tak na Lipně toho momentálně pořizujeme hodně, změnu č. 1, ta je v návrhu, změnu č. 2, ta je v etapě zadání, a několik územních studií: Lipno - Centrum, Lipno - Východ, Lipno - Západ, Lipno - Slupečná, Lipno - Pod Kobylnicí, Lipno - Adventure Golf, Lipno - Corporana. No, doufám, že jsem na žádnou nezapomněl. Znáte někdo obec o 600 obyvatelích, která by za rok pořídila tolik územních studií?

Seznam připojených souborů:

      save icon  01_ZMĚNA_Č._1_LIPNO_NAD_VLTAVOU_HLAVNÍ_VÝKRES.pdf  

      save icon  02_URBAN_KONCEPCE_ADV_GOLF.pdf  

      save icon  02_ZADÁNÍ_ZMĚNA_Č._2_LIPNO_NAD_VLTAVOU.pdf  

      save icon  03_VÝKRES_PODROBNÁ_SITUACE.pdf  
x Soubor se nahrává, počkejte prosím...

created by:
fik logo

created by:
fik logo  

valid XHTML
Valid CSS